پروژه تحقیق مفاهیم و مقدمات برای شروع کار راه سازی + فایل Word

rah sazi - پروژه تحقیق مفاهیم و مقدمات برای شروع کار راه سازی + فایل Word

عمران و راه سازی یکی از رشته های بسیار مهم و کاربردی در صنعت محسوب می شود، همچنین جزء رشته هایی است که نمایانگر کاربرد علم در عمران و سازندگی کشور می باشد. اهداف این رشته، تعلیم نیروهای متخصص با توانایی در انجام پروژه‌ های مختلف عمران در رشته های جاده سازی- پل‌سازی  بناهای آبی و …  را بر عهده گیرند.

در اینجا یک تحقیق در خصوص “مفاهیم و مقدمات برای شروع کار راه سازی” همراه با فایل word را به صورت رایگان برای اعضای سافت بیس قرار دادم. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد.

برخی از عناوین موجود در این فایل عبارت اند از :

 • پیمانکار
 • چگونگی انتخاب پیمانکار
 • ارجاع کار به پیمانکاران
 • روشهای انجام مناقصه
 • سازمان پیمانکاری در کارگاه
 • پیمانکار اصلی یا به تعبیری پیمانکار مادر
 • سرپرست مالی اداری
 • وظایف مدیر پروژه
 • رئیس یا سرپرست کارگاه
 •  فواید استفاده از مهندسین مشاور
 • تشکیل هیأت ارزیابی پیمانکار در هر دستگاه اجرایی
 • وظایف مهندس مشاور در دوره نگهداری
 • نماینده آزمایشگاه بتن /خاک/ جوش
 • دستگاه فنی نظارت
 • وسایل حفاظت فردی 
 • و …

موفق باشید.